Structura anului școlar 2013 – 2014

Anul școlar 2012 – 2013 tocmai se încheie sau e pe sfârșite, așa că ministrul Educației a emis un ordin privind structura anului școlar 2013 – 2014. În cele ce urmează o să redau pasaje din ordinul dat de ministru. Iată ce ar însemna anul școlar 2013 – 2014:

Art.1 (1) Anul şcolar 2013-2014 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 176 de zile lucrătoare.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), se stabilesc următoarele:

a) pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar are 37 de săptămâni din care durata cursurilor este de 33 de săptămâni, 4 săptămâni fiind dedicate desfășurării examenului național de bacalaureat. Cursurile claselor terminale se încheie în data de 30 mai 2014;

b) pentru clasa a VIII-a, anul școlar are 36 de săptămâni din care durata cursurilor este de 35 de săptămâni, o săptămână fiind dedicată desfășurării evaluării naționale. Cursurile claselor a VIII-a se încheie în data de 13 iunie 2014;

c) pentru clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică, cu excepția claselor terminale, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ, în vigoare.

d) pentru clasele din învăţământul profesional cu durata de 2 ani, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare;

e)  pentru învăţământul special – clasele a IX-a – a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 181 de zile;

f) stagiile de pregătire practică pentru care au optat absolvenții ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, cuprind 720 de ore care se desfășoară în perioada propusă de unitatea de învățământ organizatoare și aprobată de inspectoratul școlar, conform structurii anului școlar, cu respectarea vacanțelor;

g) pentru învăţământul postliceal (şcoală postliceală şi şcoală de maiştri), durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ, în vigoare.

 Art.2 Anul şcolar 2013-2014 începe pe data de 1 septembrie 2013, se încheie pe data de 31 august 2014 şi se structurează pe două semestre, după cum urmează:

Semestrul I

Cursuri – luni, 16 septembrie 2013 – vineri, 20 decembrie 2013

  • În perioada 2 – 10 noiembrie 2013,  clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.
  • Vacanţa de iarnă – sâmbătă, 21 decembrie 2013 – duminică, 5 ianuarie 2014
  • Cursuri – luni, 6 ianuarie 2014 – vineri, 31 ianuarie 2014
  • Vacanţa intersemestrială – sâmbătă, 1 februarie 2014 – duminică, 9 februarie 2014

Semestrul al II-lea

  • Cursuri – luni, 10 februarie 2014 – vineri, 11 aprilie 2014
  • Vacanţa de primăvară – sâmbătă, 12 aprilie 2014 –  marți, 22 aprilie 2014
  • Cursuri – miercuri, 23 aprilie 2014 – vineri, 20 iunie 2014
  • Vacanţa de vară – sâmbătă, 21 iunie 2014 – duminică, 14 septembrie 2014

 

Art.4  (1) Săptămâna 7–11 aprilie 2014 din semestrul al doilea este săptămână dedicată activităților extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului numit „Şcoala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”, având un orar specific.

Art.5 (1) Tezele din semestrul I al anului şcolar 2013-2014 se susţin, de regulă,  până la data de 20 decembrie 2013.

(2) Tezele din semestrul al II-lea al anului şcolar 2013-2014 se susţin, de regulă,  până la data de 23 mai 2014.

Sursa: Ordinul de ministru privind structura anului școlar 2013 – 2014

0 COMENTARII

LASATI UN MESAJ