One Million People 4 Soil (Sign the European Citizens’ Initiative!)

One Million People 4 Soil (Sign the European Citizens’ Initiative!)


This story starts when we all stand up and walk on the ground our lives tried to consume all the soil they found but there’s time to repair now we’ve got a call to cry out

Comments

 1. Post
  Author
  Agrimat BG

  Някои от Вас вече са чували за подход в земеделието, наричан No-Till технология. Известна още като технология с нулева обработка на почвата или директна сеитба, тя е една ресурсоспестяваща и регенеративна практика, влязла в полза на земеделците в различни краища на света с цел опазване здравето на техните почви.
  За успешно прилагане на No-Till технология е необходимо да се спазят следните условия:
  – живи корени, функциониращи в почвата възможно най-дълго време,
  – минимално почвено обезпокояване,
  – спазване на сеитбооборот,
  – почва, покрита с растителни остатъци,
  – засяване на микс от покривни култури /преди, по време и след основната култура/.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *